Sekcija Žena

 

Članice Sekcije žena mogu biti sve članice GS PUT NEZAVISNOST koje žele da se aktivno bave ekonomskim, radnim i socijalnim pitanjima žena, promovisanjem rodne ravnopravnosti i suzbijanjem diskriminacije po bilo kom osnovu.

 

Osnovni ciljevi i zadaci Sekcije žena su:

 • podsticanje većeg angažmana žena i unapređenje njihovih veština u zastupanju ekonomskih i sindikalnih interesa;
 • sprovođenje strategije za prevazilaženje neravnopravnosti polova;
 • jačanje postojeće ženske mreže i koalicija i podsticanje novih okupljanja oko ekonomskih i socijalnih pitanja žena;
 • jačanje rodne svesti unutar sindikalne organizacije i u društvu uopšte, sprovođenjem kampanja i edukacija u kojima će učestvovati oba pola;
 • organizovanje javnih skupova koji za cilj imaju afirmaciju rada žena;
 • afirmisanje Sindikata među ženama i motivisanje žena da pristupe Sindikatu, te ohrabrivanje sindikalnih aktivistkinja, u cilju podizanja stepena vidljivosti njihovog doprinosa sindikalnom radu;
 • borba za doslednu primenu propisa o posebnoj zaštiti žena na radu;
 • osiguranje efikasnije socijalne i zdravstvene zaštite svih zaposlenih žena;
 • razvoj tolerancije i jačanje ženske solidarnosti u Srbiji i regionu;
 • odgovarajuća zastupljenost žena u organima GS PUT NEZAVISNOST.

z

Izborna skupština Sekcije žena GS PUT NEZAVISNOST održana je 03.11.2016.godine u Beogradu. Skupštini su, pored predstavnica povereništava GS PUT NEZAVISNOST prisustvovali i članovi Izvršnog odbora GS PUT NEZAVISNOST.

Na Skupštini su usvojena Pravila o radu Sekcije žena GS PUT NEZAVISNOST i izabrane su članice Predsedništva Sekcije žena u sledećem sastavu:

 1. Dušanka Stojičić – GS PUT NEZAVISNOST
 2. Tamara Stojanović iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ VU „Napredak“ Ćuprija
 3. Emira Azirović iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ „Soko Štark“ doo Beograd
 4. Ljiljana Pavićević iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ VD „Sibnica“ doo Beograd
 5. Vera Mihajlović iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ „Vlasinka“ doo Surdulica

Na Konstitutivnoj sednici Predsedništva koja je održana po završetku rada Skupštine, održana je kostitutivna sednica Predsedništva Sekcije žena na kojoj je Emira Azirović iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ „Soko Štark“ doo iz Beograda izabrana za predsednicu Sekcije žena GS PUT NEZAVISNOST.

 

zz