Sekcija Mladih

Članovi/ice Sekcije mladih mogu biti svi članovi/ice GS PUT NEZAVISNOST mlađi/e od 35 godina.

Osnovni ciljevi i zadaci Sekcije mladih su:

 • Upoznavanje javnosti sa specifičnim problemima mladih radnika i mladih na tržištu rada,
 • Afirmacija i zaštita specifičnih profesionalnih, radnih, socijalnih i sindkalnih prava i interesa mladih,
 • Angažovanje na rešavanju problema pri zapošljavanju mladih,
 • Afirmisanje Sindikata među mladima i podsticanje mladih radnika da pristupe Sindikatu,
 • Borba za doslednu primenu propisa o posebnoj zaštiti mladih na radu,
 • Osiguranje efikasnije socijalne i zdravstvene zaštite mladih radnika,
 • Organizovanje javnih skupova koji za cilj imaju afirmaciju rada mladih,
 • Edukacija i osposobljavanje mladih za uspešno delovanje u Sidnikatu i za učestvovanje u radu organa Sindikata,
 • Odgovarajuća zastupljenost mladih radnika u organima GS PUT NEZAVISNOST.

m

Izborna skupština Sekcije mladih GS PUT NEZAVISNOST održana je 03.11.2016.godine u Beogradu. Skupštini su, pored predstavnika/ca povereništava GS PUT NEZAVISNOST prisustvovali i članovi Izvršnog odbora GS PUT NEZAVISNOST.

Na Skupštini su usvojena Pravila o radu Sekcije mladih GS PUT NEZAVISNOST i izabrano je Predsedništvo Sekcije mladih u sledećem sastavu:

 1. Milan Protić iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ DIB Bujanovac
 2. Ivan Beljin iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ VPD “Južni Banat” Vršac
 3. Aleksandar Milivojević iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ PKB Korporacija Beograd
 4. Boško Dobrijević iz Povereništva sindikata „Nezavisnost““Carnex” DOO Vrbas
 5. Dragan Danilović iz Povereništva sindikata „Nezavisnost““Soko Štark” DOO, Beograd

Na Konstitutivnoj sednici Predsedništva koja je održana po završetku rada Skupštine, održana je kostitutivna sednica Predsedništva Sekcije mladih na kojoj je Aleksandar Milivojević iz Povereništva sindikata „Nezavisnost“ PKB „Korporacija“ AD iz Beograda, izabran za predsednika Sekcije mladih GS PUT NEZAVISNOST.\

mm