ČLANOVI GRANSKOG SINDIKATA PREHRANE, UGOSTITELSTVA, TURIZMA, POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I DUVANSKE INDUSTRIJE NEZAVISNOST OBELEŽILI SU 1. MAJ PRAZNIK RADA. DANAS, NA SVETSKI DAN RADNIKA PORUČUJEMO

POSLE MNOGO GODINA TRPLJENJA, ŽRTAVA, ODRICANJA, SIROMAŠTVA I POTCENJIVANJA VREME JE DA ŽIVIMO BOLJE: