Druga redovna sednica Glavnog odbora Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“

1

II redovna sednica Glavnog odbora Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“ održana je 23.12.2016. godine u Vršcu.

Opširnije…


Mobing je vrh ledenog brega problema, ali i nasilje

mobing 1

Mobing je kao “vrh ledenog brega” koji otkriva da organizacija u kojoj ljudi rade na neki način nije dovršena, jer ne postoje objektivni kriterijumi za dodelu poslova, otkriva negativnu selekciju, teror nestručnih nad stručnima i slično, kaže u razgovoru za Novu Našu reč diplomirani psiholog i specijalista medijacije Vera Kondić.

Opširnije…


ISTRAŽIVANJE: Čak dve trećine Srba mrze da idu na posao

gs1

Gotovo dve trećine zaposlenih u Srbiji ne voli da ide na posao, a više od polovine njih radi i vikendom i smatra da nisu pošteno plaćeni.

Ovo je rezultat velikog istraživanja specijalizovanog sajta “Ogledalo firme” koje je tokom prošle godine obuhvatilo zaposlene u više od 7.000 kompanija u Srbiji. Nezadovoljstvo poslom usko je povezano sa visinom plate čija je prosečna vrednost u tim firmama 300 evra.

– Finansijski razlog je najveći pokretač da li neko voli da ustane i ode na posao. Što nas naravno i ne čudi – kaže Aleksandar Trninić sa ovog sajta.\

Opširnije…


Izgradnja sistema socijalne sigurnosti i zaštite – Nacionalna radionica

Radionica na temu „Izgradnja sistema socijalne sigurnosti“, održana u Beogradu 21. i 22. septembra ove godine, u organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata i Fondacije Friedrich Ebert, okupila je predstavnike MKS/PERV-a, Međunarodne organizacije rada, resornog ministarstva, kao i predstavnike reprezentativnih sindikata – UGS NEZAVISNOST i SSSS.
Opširnije…