Nadzorni odbor

Nadzorni odbor:

 

Nadzorni odbor vrši nadzor nad korišćenjem celokupne imovine i sredstava Granskog sindikata i svih povereništava u skladu sa Statutom, zakonom i Poveljom, najmanje dva puta godišnje, a ukoliko se uoče nepravilnosti i češće.

Nadzorni odbor nadzire sprovođenje utvrđene finansijske politike i podstiče njeno unapređenje.

Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja svih organa i povereništava, a posebno obračuna, uplate i raspodele članarine samostalno ili na inicijativu Glavnog ili Izvršnog odbora. Odluke, predloge i zaključke o izvršenim nalazima dostavlja Glavnom odboru na dalju nadležnost.

Nadzorni odbori povereništava su dužni da omoguće vršenje nadležnosti Nadzornog odbora utvrđenih u prethodnom stavu.

U postupku revizije spornih odluka povereništava, koje se odnose na obračun, uplatu i raspodelu članarine, Nadzorni odbor ima pravo uvida u te odluke i pravo predlaganja Glavnom odboru stavljanja van snage tako donetih odluka.

Nadzorni odbor daje mišljenje na izveštaj popisnih komisija.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA GS PUT NEZAVISNOST:

 

R.b. Ime i prezime

 

Povereništvo

Mesto

1. Goran Rakić, predsednik CARNEX DOO

Vrbas

2. Goran Popović, član SOMBOLED  DOO

Sombor

3. Goran Novaković, član SOKO ŠTARK DOO

Beograd

4. Goran Cvetković, zamenik člana KONCERN BAMBI  AD

Požarevac

5. Dragan Milutinović, zamenik člana

 

GRAND PROM DOO

Beograd

6. Goran Dimitrijević, zamenik člana

 

HEINEKEN SRBIJA DOO ZAJEČAR

Novi Sad