Kongres

Kongres je najviši organ Granskog sindikata koji:

  • usvaja Statut i programska dokumenta;
  • utvrđuje opštu politiku Granskog sindikata;
  • utvrđuje osnove finansijske politike;
  • verifikuje izbor članova/ica Glavnog odbora i članova/ica i zamenika/ca članova/ica Nadzornog odbora;
  • imenuje radna tela Kongresa;
  • usvaja izveštaje o radu Glavnog i Nadzornog odbora i daje razrešnicu članovima/icama ovih organa;
  • usvaja Poslovnik o radu.

Redovni kongres održava se jednom u pet (5) godina.

layer-1

Peti Kongres Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“ održan je 1. jula 2016. godine, u Beogradu. Kongresu je prisustvovalo 45 delegata sa pravom glasa, kao i brojni gosti: predstavnici sindikata iz zemlje i regiona (Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duvanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, Sindikata poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije Crne Gore i Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije), Čedanka Andrić, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i predstavnici Unije poslodavaca Srbije.

Radu Kongresa prisustvovale su i kolege iz UGS NEZAVISNOST: Branislav Čanak (predsednik), Zlata Zec (izvršni sekretar), predsednici GS JSKD, GS IER, GS UPOIP, GS GIGM DI I PP i GS prosvetnih radnika Srbije, kao i predstavnici GS SITEL, GS zdravstva i socijalne zaštite i  Sindikata penzionera Srbije.

Nakon usvajanja osnovnih kongresnih dokumenata (Poslovnika o radu i Statuta GS PUT NEZAVISNOST), delegati V Kongresa usvojili su i izveštaje o radu Glavnog i Nadzornog odbora i tekst Deklaracije.

kon

U nastavku rada V Kongresa GS PUT NEZAVISNOST, održane su konstitutivne sednice organa, na kojima je izabrano rukovodstvo ovog granskog sindikata za naredni petogodišnji mandatni period: za predsednika je izabran Dejan Titović, za zamenika predsednika Milojica Živković, za potpredsednike Petar Nizić, Dragan Kozarac, Radoje Milašinović i Miloš Radović, za izvršnog sekretara Aleksandra Marković, dok je za predsednika Nadzornog odbora izabran Goran Rakić.