Kako postati član

Prava zaposlenih na sindikalno organizovanje su definisana i garantovana:

  • Ustavom Republike Srbije
  • Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)
  • Pravilnikom o upisu sindikata u registar sindikalnih organizacija (“Služebni glanik RS”, broj 50/05 i 10/10)
  • Konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, kao i
  • Opštim kolektivnim ugovorom.

Član Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ postajete potpisivanjem pristupnice.

Pristupnicu možete dobiti u nekom od naših regionalnih povereništava ili od bilo kog poverenika Sindikata „Nezavisnost“.

Takođe, možete popuniti i on-line pristupnicu na ovoj strani.

Svi podaci koje ostavite smatraju se strogo poverljivim i koristiće se samo u svrhu za koju su namenjeni i uz vaše odobrenje. Ovi podaci neće biti predmet razmene sa trećim licima.

Polja označena zvezdicom su obavezna.