Izvršni odbor

das

Izvršni odbor:

  • priprema i sprovodi stavove i odluke Glavnog odbora;
  • donosi odluke o sindikalnim, ekonomsko-socijalnim, finansijskim i drugim pitanjima od interesa za članstvo i organizaciju;
  • koordinira aktivnosti povereništava;
  • imenuje regionalne poverenike/ice i koordinatore po regionima;
  • daje saglasnost na zaključivanje granskih kolektivnih ugovora i imenuje pregovaračke timove;
  • daje saglasnost za organizovanje štrajkova u povereništvima;
  • imenuje glavnog/u i odgovornog/u urednika/cu sajta Granskog sindikata;
  • sprovodi finansijski plan ;
  • usvaja izveštaj popisnih komisija;
  • obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Glavni odbor.

 

 

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA GS PUT NEZAVISNOST:

1.  DEJAN TITOVIĆ, predsednik

Telefon: 069 354 35 84

predsednik.gsput@nezavisnost.org

2.  MILOJICA ŽIVKOVIĆ, zamenik predsednika

Telefon: 069 354 35 77

milojicaz@gmail.com

3.  DRAGAN KOZARAC, potpredsednik

Telefon: 069 354 35 79

kozaracdragan@gmail.com

4.  PETAR NIZIĆ, potpredsednik

Telefon: 069 354 35 78

ptrnz88@gmail.com

 

5.  MILOŠ RADOVIĆ, potpredsednik

Telefon: 069 354 35 83

gs-put@eunet.rs

 

6.  RADOJE MILAŠINOVIĆ, potpredsednik

Telefon: 069 354 35 87

radojemilasinovic968@gmail.com

7.    ALEKSANDRA MARKOVIĆ, izvršni sekretar

Telefon: 063 10 66 925

gs-put@eunet.rs