Glavni odbor

go

Glavni odbor je najviši organ Granskog sindikata između dva kongresa koji:

 

 • sprovodi programsku orijentaciju i utvrđenu politiku Granskog sindikata i UGS NEZAVISNOST;
 • priprema i saziva Kongres;
 • podnosi Kongresu Izveštaj o radu;
 • donosi pojedinačne izmene i dopune Statuta i odluku o potpisivanju Povelje;
 • donosi odluke o statutarnim predstavkama i žalbama u tumačenjima ovog Statuta, na osnovu predloga Statutarne komisije;
 • po potrebi utvrđuje regionalnu strukturu Granskog sindikata, u skladu sa regionalnom strukturom UGS NEZAVISNOST;
 • odlučuje o finansijskim pitanjima Granskog sindikata;
 • donosi godišnji finansijski plan i usvaja redovan godišnji finansijski izveštaj;
 • bira i opoziva Izvršni odbor;
 • bira i opoziva predsednika/cu, zemenika/cu predsednika/ce, potpredsednike/ce i izvršnog/nu sekretara/ku Glavnog odbora;
 • po potrebi formira druga radna tela;
 • odlučuje o prijemu i isključenju povereništava iz Granskog sindikata;
 • na osnovu izveštaja Nadzornog odbora, odlučuje o finansijskim sporovima;
 • donosi odluku o organizovanju štrajka u grani uz pribavljenu saglasnost Izvršnog odbora UGS NEZAVISNOST;
 • odlučuje po žalbama o isključenju;
 • donosi odluke o profesionalnom radu u Granskom sindikatu;
 • donosi, na prvoj redovnoj sednici, Poslovnik o radu.

 

Glavni odbor čine predstavnici povereništava, članovi/ice Granskog sindikata koje bira Glavni odbor na predlog predsednika/ce Glavnog odbora Granskog sindikata, i predsednici/ce Sekcije žena i Sekcije mladih.

 

 

ČLANOVI GLAVNOG ODBORA GS PUT NEZAVISNOST:

 

R.b. Ime i prezime

 

Povereništvo

Mesto

1. Darko Radovanović

 

MARBO PRODUKT DOO

Beograd

2. Predrag Popović

 

GRAND PROM DOO

Beograd

3. Vladica Manojlović

 

SOKO ŠTARK DOO

Beograd

4. Ljiljana Pavićević VD  SIBNICA DOO

Beograd

5. Dejan Titović

 

KONCERN BAMBI  AD

Požarevac

6. Željko Branković

 

VALJEVSKA PIVARA AD

Valjevo

7. Miloš  Radović

 

HOTEL IZVOR DOO

Aranđelovac

8. Milan Kojić

 

PKB KORPORACIJA AD

Beograd

9. Nebojša Stojanović

 

DP  HEBA

Bujanovac

10. Milutin Jerotijević

 

CARNEX DOO

Vrbas

11. Ivica  Milenković NIŠKA  MLEKARA

Niš

12. Dejan Prostran SUNCE AD

Sombor

13. Petar Nizić

 

GS PUT NEZAVISNOST

Niš

14. Dragan Kozarac

 

HEINEKEN SRBIJA DOO ZAJEČAR

Novi Sad

15. Živković Milojica CARNEX DOO

Vrbas

16. Tomislav Kosović

 

CARNEX DOO

Vrbas

17. Andraš Mihaljfi

 

PP ELAN DOO IZBIŠTE

Vršac

18. Velimir Dimitrijević AD IMLEK

Beograd

19. Goran Uzelac

 

SOMBOLED  DOO

Sombor

20. Milovan Bošković AD FABRIKA ŠEĆERA  CRVENKA

Crvenka

21. Radomir Jovanović

 

SAVA KOVAČEVIĆ AD

Vrbas

22. Dragan Jovanović

 

DOO VLASINKA

Surdulica

23. Radoje Milašinović

 

BAČKA AD

Sivac

24. Bojan Petrović BRANKO PERIŠIĆ AD U STEČAJU

Kruševac

25. Nenad Kostić

 

DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC

Bujanovac

26. Dušanka Stojičić

 

GS PUT NEZAVISNOST

Beograd

27. Aleksandra Marković

 

GS PUT NEZAVISNOST

Beograd

28. Emira Azirović SEKCIJA  ŽENA
29. Aleksandar Milivojević

 

SEKCIJA  MLADIH