ISTRAŽIVANJE: Čak dve trećine Srba mrze da idu na posao

Gotovo dve trećine zaposlenih u Srbiji ne voli da ide na posao, a više od polovine njih radi i vikendom i smatra da nisu pošteno plaćeni. Ovo je rezultat velikog istraživanja specijalizovanog sajta “Ogledalo firme” koje je tokom prošle godine obuhvatilo zaposlene u više od 7.000 kompanija u Srbiji. Nezadovoljstvo poslom usko je povezano sa

Izgradnja sistema socijalne sigurnosti i zaštite – Nacionalna radionica

Radionica na temu „Izgradnja sistema socijalne sigurnosti“, održana u Beogradu 21. i 22. septembra ove godine, u organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata i Fondacije Friedrich Ebert, okupila je predstavnike MKS/PERV-a, Međunarodne organizacije rada, resornog ministarstva, kao i predstavnike reprezentativnih sindikata – UGS NEZAVISNOST i SSSS.