DRUGA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SEKCIJE ŽENA GS PUT NEZAVISNOST

  Dana 03.02.2017.godine održana je II sednica Predsedništva Sekcije žena GS PUT NEZAVISNOST. Na samoj sednici usvojeni su programski dokumenti i Program rada Sekcije žena GS PUT NEZAVISNOST za 2017.godinu. Predsedništvo je izrazilo stav da se položaj žena neprestano pogoršava u delatnosti poljoprivrede, ugostiteljstva i turizma. Doneta je Odluka da će Sekcija žena GS PUT

Druga redovna sednica Glavnog odbora Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“

II redovna sednica Glavnog odbora Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“ održana je 23.12.2016. godine u Vršcu.

Mobing je vrh ledenog brega problema, ali i nasilje

Mobing je kao “vrh ledenog brega” koji otkriva da organizacija u kojoj ljudi rade na neki način nije dovršena, jer ne postoje objektivni kriterijumi za dodelu poslova, otkriva negativnu selekciju, teror nestručnih nad stručnima i slično, kaže u razgovoru za Novu Našu reč diplomirani psiholog i specijalista medijacije Vera Kondić.

ISTRAŽIVANJE: Čak dve trećine Srba mrze da idu na posao

Gotovo dve trećine zaposlenih u Srbiji ne voli da ide na posao, a više od polovine njih radi i vikendom i smatra da nisu pošteno plaćeni. Ovo je rezultat velikog istraživanja specijalizovanog sajta “Ogledalo firme” koje je tokom prošle godine obuhvatilo zaposlene u više od 7.000 kompanija u Srbiji. Nezadovoljstvo poslom usko je povezano sa

Izgradnja sistema socijalne sigurnosti i zaštite – Nacionalna radionica

Radionica na temu „Izgradnja sistema socijalne sigurnosti“, održana u Beogradu 21. i 22. septembra ove godine, u organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata i Fondacije Friedrich Ebert, okupila je predstavnike MKS/PERV-a, Međunarodne organizacije rada, resornog ministarstva, kao i predstavnike reprezentativnih sindikata – UGS NEZAVISNOST i SSSS.