I N F O R M A C I J A

Dana 23.07.2020. godine održana je 4. (XXIX) sednica Odbora za bezbednost i zdravlje na radu CARNEX d.o.o. Industrija mesa iz Vrbasa (skr. Odbor za BZR). Sednica je je održana kao video konferencija, a predsedavao je Stanko Milić, predsednik Odbora i predstavnik zaposlenih u Odboru. Osim članova Odbora za BZR, sednici su prisustvovali/učestvovali i direktor CARNEX-a