ORGANIZOVANI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA POVERENIŠTVA “GS PUT” i “GS IER” NEZAVISNOST IZ SUBOTICE i SOMBORA

ORGANIZOVANI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA POVERENIŠTVA “GS PUT” i “GS IER” NEZAVISNOST IZ SUBOTICE i SOMBORA

Koordinator zajedničkih projekata GS PUT i GS IER NEZAVISNOST „Bezbednost i zdravlje na radu“ i „Regionalizacija i regrutovanje“ koji se realizuje uz finansijsku podršku srodnih norveških sindikata NNN i IE, Ole-Kristian Paulsen je u periodu od 20. do 23. januara 2020.godine bio u radnoj poseti Srbiji.

Na sastanku održanom 21.01.2020.godine sa rukovodstvom GS IER i GS PUT NEZAVISNOST je iskazano obostrano zadovoljstvo zbog postignutih rezultata realizacijom Projekata u prethodnoj godini, a predočeni su i planovi za ovu i narednu godinu, kao i smernice za nastavak Projekta.

Po unapred dogovorenom programu posete 22.01.2020. godine su organizovani sastanci sa predstavnicima povereništava GS PUT i GS IER NEZAVISNOST iz Subotice i Sombora.

GS IER NEZAVISNOST je organizovao sastanak sa predstavnicima povereništva sindikata „Nezavisnost“ „NORMA Grupa Jugoistočna Evropa“ doo iz Subotice. Nakon toga održan je zajednički sastanak u regionalnom povereništvu GS IER za Suboticu.

GS PUT NEZAVISNOST je organizovao sastanak sa predstavnicima povereništava sindikata „Nezavisnost“ „Somboled“ doo i „Bimal Sunce“ iz Sombora koji su predstavili stanje u kompanijama u kojima deluju, kao i aktivnosti koje preduzimaju u zaštiti svojih članova. Takođe je predstavljen i plan za otvaranje regionalnog povereništva GS PUT NEZAVISNOST za taj region.

No Comments

Post a Comment