POSETA SINDIKALNIH KOLEGA IZ NORVEŠKE

POSETA SINDIKALNIH KOLEGA IZ NORVEŠKE

Koordinator zajedničkog projekta GS PUT i GS IER NEZAVISNOST o „Bezbednosti i zdravlju na radu“ koji se realizuje uz finansijsku podršku srodnih norveških sindikata NNN i IE, Ole-Kristian Paulsen je u periodu od 26.-28. januara 2019.godine bio u radnoj poseti Srbiji.

Prvog dana je održan sastanak rukovodstva GS PUT i GS IER NEZAVISNOST sa kolegom iz Norveške, na kome su predstavljeni rezultati Projekta za BZR u 2018.godini i predlozi budžeta i tema za nove projekte koji će se sprovoditi u periodu od 2019. do 2021.godine

Drugog  dana je organizovana poseta povereništvima sindikata „Nezavisnost“, koji deluju u okviru ova dva granska sindikata, u kompanijama „Bačka“ AD iz Sivca i „Lear CO“ doo iz Novog Sada. Na sastanku u Kompaniji „Bačka“ AD generalni direktor nam je predstavio Kompaniju „Bačka“ AD, jedino poljoprivredno preduzeće koje je još uvek u državnom vlasništvu, ima 33 stalno zaposlena i bavi se ratarstvom (pšenica, ječam, repa, soja, suncokret, kukuruz) obrađujući isključivo sopstveno obradivo zemljište  i plasira svoje proizvode  isključivo na domaćem tržištu. Glavni poverenik i članovi odbora poverenika sindikata „Nezavisnost“ su predstavili rad sindikata, a lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu je predstavio stanje BZR u kompaniji. Nakon sastanka je organizovan obilazak Silosa sa sušarom.

U kompaniji „Lear CO“ doo iz Novog Sada koja proizvodi automobilsku elektroniku je održan sastanak sa glavnom poverenicom sindikata „Nezavisnost“ i direktorkom za ljudske resurse.

No Comments

Post a Comment