Održan seminar o bezbednosti i zdravlju na radu

U okviru ralizacije Projekta o bezbednosti i zdravlju na radu GS PUT i GS IER NEZAVISNOST, uz podršku bratskih sindikata iz Norveške NNN i IE, koji ulazi u svoju završnu fazu, u Golupcu je u periodu od 10. do 12. jula 2018.godine održan trodnevni seminar. Učesnici seminara su bili članovi Izvršnih odbora i Odbora za bezbednost i zdravlje na radu i sindikalni aktivisti GS PUT i GS IER NEZAVISNOST, kao i koordinator Projekta Ole-Kristian Paulsen.

Prvog dana učesnicima seminara je, kroz prezentaciju zamenika predsednika Odbora za bezbednost i zdravlje na radu GS PUT NEZAVISNOST Nebojše Kisića, predstavljen rad Odbora od njegovog konstituisanja 2016.godine do danas.

Drugog radnog dana učesnicima je, od strane načelnice Odeljenja za studijsko-analitičke poslove Inspektorata za rad Maje Ilić, predstavljena uloga Inspektorata za rad u zaštiti prava radnika. Posle uvodnog izlaganja, učesnici seminara su ukratko predstavili stanje u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu u kompanijama iz kojih dolaze, nakon čega je g-đa Maja Ilić predstavila aktivnosti Inspektorata, kao i probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Nakon aktivne diskusije dogovoreno je da se problemi sa kojima se susreću zaposleni u oblasti rada, bezbednosti i zdravlju na radu, u radu sa inspekcijom, objedine i u formi zaključka dostave načelnici.

U drugom delu rada, viši savetnik UGS za zakonodavno-pravna pitanja i kolektivno pregovaranje Dragica Mišljenović je predstavila moguće izmene Zakona o radu i kroz interaktivni rad sa učesnicima, proces Kolektivnog pregovaranja.

Trećeg dana je održan sastanak Izvršnih odbora GS PUT i GS IER NEZAVISNOST na kome se govorilo o zajedničkim strateškim delovanjima. Po završetku sastanka održana je XI, redovna sednica Izvršnog odbora GS PUT NEZAVISNOST.

No Comments

Post a Comment