POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA HEINEKEN SRBIJA DOO ZAJEČAR

12

Predstavnici poslovodstva Privrednog društva HEINEKEN SRBIJA DOO ZAJEČAR i reprezentativnih sindikata: Sindikata „Nezavisnost“ i Samostalnog sindikata su u sredu, 06. decembra 2017. godine u Beogradu potpisali novi Kolektivni ugovor kod poslodavca.

Novi Kolektivni ugovor je zaključen na period od tri godine.

No Comments

Post a Comment