Održan seminar Sekcije mladih granskih sindikata

 

1

U organizaciji GS PUT  i GS IER NEZAVISNOST, a uz logističku i finansijsku podršku sindikata iz Norveške NNN i IE, na čelu sa OLE KRITIJAN PAULSEN-om, internacionalnim sekretarom zaduženim za međunarodne projekte, održan je seminar u Novom Sadu od 21. do 23. juna ove godine na temu položaj mladih i Bezbednost i zdravlje na radu.

U radu seminara su učestovali članovi sekcije mladih oba granska sindikata, koji će  u svojim sindikalnim organizacijama pristupiti unapređenju Bezbednosti i zdravlja na radu.

O položaju mladih i njihovim iskustvima u oblasti BZR u Norveškoj, učestvovali su Predsednik sekcije mladih NNN – Bjarne Lagensen i iz IE predsednica sekcije mladih  Wilhelmsen Maren Marie.

O unutrašnjoj organizaciji sindikata i mladih, govorio je Milojica Živković, zamenik predsednika GS PUT NEZAVISNOST.

Zaključak svih učesnika seminara je još bolje unaprediti saradnju među sindikatima i sekcija mladih.

2 3

No Comments

Post a Comment