Održan okrugli sto o privatizaciji PKB-a

DSC_0021

Okrugli sto na temu: „Rasprodaja Srbije – privatizacija Poljoprivrednog kombinata Beograd – ima li zakona u Srbiji?“ održan je 15.03.2017.godine u Medija centru u Beogradu, u organizaciji Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“.

Učesnicima Okruglog stola predstavljeni su stavovi i buduće aktivnosti sindikata NEZAVISNOST povodom najavljene privatizacije PKB-a.

Učesnici su postavili pitanje koji se zakoni poštuju u Srbiji kada se najavljuje privatizacija PKB-a, ako Zakon o privatizaciji zabranjuje privatizaciju prirodnih bogatstava, dobara u opštoj upotrebi i dobara od opšteg interesa ( član 5.), a Zakon o poljoprivrednom zemljištu jasno definiše da je poljoprivredno zemljište dobro od opšteg interesa za Republiku Srbiju ( član 1. ).

Nakon diskusije, učesnici su se složili da PKB, kao preduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane koja iz dana u dan dobija na značaju i od strateškog je značaja za državu,  treba da ostane u državnom vlasništvu.

GS PUT NEZAVISNOST će u narednom periodu razmatrati preduzimanje radikalnijih mera sindikalne borbe za zaštitu interesa radnika PKB-a i svih građana Republike Srbije. Istovremeno će nastaviti aktivnosti čiji je cilj upoznavanje najšire javnosti o štetnim posledicama privatizacije PKB-a i u tome će tražiti podršku Međunarodne i Evropske konfederacije sindikata čiji je ovaj sindikat punopravni član.

 

20170315_101838   DSC_0022  DSC_0025  DSC_0016  DSC_0004   DSC_0019

No Comments

Post a Comment