Druga redovna sednica Glavnog odbora Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“

1

II redovna sednica Glavnog odbora Granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije „Nezavisnost“ održana je 23.12.2016. godine u Vršcu.

Na sednici su usvojeni Izveštaji o radu između dve sednice Glavnog odbora kao i Izveštaj Nadzornog odbora o finansijsko materijalnom poslovanju GS PUT NEZAVISNOST za period januar-oktobar 2016.godine.

Na sednici se diskutovalo o tekućoj problematici, kao i o planu i programu rada Granskog sindikata za 2017.godinu. Akcenat je stavljen na kolektivno pregovaranje i probleme koje imamo sa Unijom poslodavaca Srbije oko granskih kolektivnih ugovora.

Jedan od zaključaka donetih na sednici je pokretanje inicijative za ratifikaciju Konvencije MOR-a br. 184 o bezbednosti i zdravlju u poljoprivredi.

Sednici su, pored članova Glavnog odbora prisustvovali i Dragan Milanović, potpredsednik UGS NEZAVISNOST i Čedanka Andrić, izvršni sekretar UGS NEZAVISNOST koji su pretstavili plan rada UGS NEZAVISNOST u narednom periodu.

2

No Comments

Post a Comment